Nasze usługi

 

prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)
nadzór finansowo-księgowy wewnątrz jednostki
(przejęcie odpowiedzialności zgodnej z zakresem obowiązków Głównego Księgowego)
sporządzanie analiz finansowych
kontrolling (analiza kosztów)
prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR)
prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego
sporządzanie sprawozdań dla celów GUS i NBP
sporządzanie listy płac
pełna obsługa w zakresie ZUS
rozliczenia roczne dla firm (PIT 36, 36L i 28)
rozliczenia roczne osób fizycznych